PAcamera ClubPAcamera Club powstał w 1985 r. w Suwałkach. Był to wówczas klub zaprzyjaźnionych osób, których łączyła wspólna pasja fotograficzna o różnym stopniu zaangażowania. Byli wśród członków klubu absolwenci wyższych szkół artystycznych, doświadczeni fotograficy jak również uczniowie szkół średnich czy amatorzy, hobbystycznie traktujący fotografię. Tak było kiedyś i podobnie wygląda to dziś. Fotograficy współcześnie działający na Suwalszczyźnie (choć nie tylko tam) często powołują się na dokonania PAcamery lub wprost wskazują na swoich mistrzów sztuki fotograficznej, którzy niegdyś tworzyli pierwsze szeregi Klubu Fotograficznego PAcamera w Suwałkach.

Historia tej grupy fotografików jest w jakiś sposób już rozdziałem zamkniętym ale z drugiej strony, to także nowy rozdział historii fotografii na terenie północno-wschodniej Polski. Dziś można mówić niejako o szkole fotografii PAcamera, bo są przecież „post-pacamerowe” punkty edukacji fotografii, takie jak Akademia Fotografii w Białymstoku czy Mała Szkoła Fotografii w Suwałkach. Obie one nawiązują do tradycji PAcamera Club, prowadzone są przez współzałożycieli PAcamery oraz powołują się na idee sztuki fotograficznej nakreślonej przez mistrza i założyciela PAcamery Stanisława J. Wosia. Obecnie absolwenci tych szkół, to spadkobiercy nurtów fotograficznych tamtych lat. A do niedawna jeszcze istniała Galeria Fotografii im. Edwarda Hartwiga przy Domu Pracy Twórczej w Wigrach, która również należała do chlubnych kontynuatorów krzewienia tradycji fotografii zbliżonej ideowo z PAcamera Club w Suwałkach.

Waga tych nurtów fotograficznych tworzących PAcamerę, to również seria spektakularnych na arenie polskiej fotografii wystaw z początku lat 90. ubiegłego wieku („Drzewo”, „Kamień”, „Niebo”) organizowanych w Suwałkach, jak również wiele nagród w prestiżowych konkursach fotograficznych (m.in. Konfrontacje Fotograficzne w Gorzowie Wlkp., Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach czy Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej w Warszawie), które zdobywali pierwsi członkowie Pacamery (Stanisław J. Woś – Suwałki, Tomasz Michałowski – Augustów, Radosław Krupiński – Suwałki, Tadeusz Krzywicki – Suwałki/Gołdap, Jarosław Jasiński – Gołdap, Piotr Bułanow – Suwałki, Grzegorz Jarmocewicz – Suwałki). Te wydarzenia stworzyły i utrwaliły rangę i sławę PAcamery w Polsce.

Przez PAcamera Club, na przestrzeni blisko 30 lat, przewinęło się ponad 50 osób. Dla wielu z nich była to tylko chwilowa przygoda z fotografią, ale dla wielu z nich stała się przygodą na całe życie. Dlatego trudno dziś o jednorodny obraz zjawiska nazywanego PAcamera Club.

Należy zaznaczyć, że Galeria Fotografii PAcamera przestała istnieć jesienią 2012 roku, wraz z likwidacją Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach, którego była strukturalną częścią. Niestety przez okres kilkunastu ostatnich lat, działalność wystawiennicza Galerii PAcamera w sposób mało znaczący nawiązywała do wcześniejszych form działalności Klubu Fotograficznego PAcamera, jak również i Galerii PAcamera z okresu przez rokiem 2000.

Radosław Krupiński
Suwałki, 1 lipca 2014 r.

logoclub