Tadeusz Krzywicki – cykle fotograficzneZ cyklu – „Drzewo – Kamień – Niebo”

Z cyklu – „Portrety II”

Z cyklu – „Suwalscy Cyganie”

Z cyklu – „Dworek Szejpiszki”

Z cyklu – „Dom Strumiłły”

Z cyklu – „Venus vanitas”

Z cyklu – „Pejzaże”

Z cyklu – „Piramida w Rapie”

Z cyklu – „Ilustracje do wiersza M. Słapika”