Marek Miś – „Oblicza mikrokosmosu” – 12 fotografii

czas ekspozycji: 16 grudnia 2015 r. – 17 stycznia 2016 r.

Wystawa składa się z 12 fotografii o formatach obrazu 30×45 cm na powierzchni papieru 40×50 cm.

Marek Miś fotografuje od wielu lat. Głównym obszarem jego zainteresowań jest makro- i mikrofotografia. W ostatnich latach poświęcił się niemal bez reszty tej ostatniej dziedzinie, którą określa mianem fotografii o nieograniczonych możliwościach twórczych. Z racji zainteresowań, a także wykształcenia (biologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) wiele uwagi poświęca motywom stricte przyrodniczym, starając się przy tym, aby ich fotograficzne obrazy nie stanowiły li tylko dokumentu.
Poza obiektami ze świata natury szczególnie chętnie fotografuje różnorodne formy mikrokrystaliczne, oferujące przebogatą paletę barw i form.
Marek Miś związany jest z suwalskim klubem fotograficznym PAcamera CLUB niemal od początków jego istnienia.

www.mismicrophoto.com