Piotr Bulanow – „Multiekspozycje” – 12 fotografii

czas ekspozycji: 26 października 2015 r. – 15 grudnia 2015 r.

Wystawa prezentuje dwa cykle fotograficzne pod wspólnym tytułem „Multiekspozycje”. Cykl fotografii formatów 30×40 cm oprawionych w passe-partout 40×50 cm o wspólnym tytule „Rotacje” oraz 8 fotografii formatów 40×60 cm oprawionych w passe-partout 50×70 cm o wspólnym tytule „Drzewa”. Wystawa przyjechała prosto po ekspozycji na białostockim foto-festiwalu Interphoto 2015, gdzie reprezentowała twórczość środowiska fotografików oddziału pn-wsch. Związku Polskich Artystów Fotografików.