Stanisław J. Woś – „15 Fotografii 1992”

czas ekspozycji wystawy: 11 września 2015 r. – 25 października 2015 r.

W czwartą rocznicę śmierci Stanisława J. Wosia otworzyliśmy wystawę jego fotografii, pochodzących z kolekcji Pana Krzysztofa Iwińskiego, który jest suwalskim kolekcjonerem m. in. starych fotografii. Powiększenia fotograficzne o wymiarach 30×40 cm były osobiście sygnowane podpisem autora oraz datą 1992; przedstawiają motywy pejzażowe Suwalszczyzny (10 szt.) oraz fotografie z motywami pejzażowymi i architektonicznymi z terenów francuskich Pirenejów